Загальні відомості про заклад

Хмельницький спеціалізований ліцей-інтернат поглибленої підготовки в галузі науки створений згідно з Розпорядження представника Президента України в Хмельницькій області від 26.07.1993р.№531, знаходиться у комунальній власності, є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.
Засновником навчального закладу є Хмельницька обласна рада.
Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу:
2900, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Озерна, 14
телефони (0382)77-15-98,(0382)77-67-10.
Хмельницький спеціалізований ліцей-інтернат поглибленої підготовки в галузі науки – загальноосвітній навчальний заклад ІІІ ступеня з профільним навчанням.
Хмельницький ліцей-інтернат у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, Статутом закладу.
Ліцей-інтернат має власний гімн та клятву ліцеїста.
Освітній процес у ліцеї визначається навчальним планом, розробленим на основі Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню (наказ МОН України від 27.08.2010 р.№834), що передбачає створення умов для отримання учнями повної загальної середньої освіти та реалізації їх індивідуальних, творчих здібностей, інтересів і нахилів, які дозволяють глибоко оволодіти профільними предметами та підготуватись до державної підсумкової атестації і зовнішнього незалежного оцінювання.
Робочий план зорієнтований на шестиденний робочий тиждень. Особливостями навчального плану є забезпечення як загальноосвітньої, так і профільної підготовки учнів.
Кожен профіль передбачає вивчення профільних предметів та профільних спецкурсів, курсів за вибором з метою забезпечення умов самореалізації, самовизначення ліцеїстів з урахуванням їхніх інтересів та нахилів, а також з метою забезпечення безперервної освіти ліцей – вищий навчальний заклад.

Back to top