УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ


РІШЕННЯ

від 21 грудня 2018 року № 44-23/2018

м. ХмельницькийПро Стратегічний план розвитку
мережі закладів загальної середньої освіти –
об’єктів спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Хмельницької області


Розглянувши подання голови Хмельницької обласної державної адміністрації та керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та відповідно до частини другої статті 11 Закону України «Про засади державної регіональної політики», обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Стратегічний план розвитку мережі закладів загальної середньої освіти – об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області (далі – Стратегічний план, додається).
2. Рекомендувати Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації здійснювати загальну координацію роботи з виконання Стратегічного плану.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради Н. Андрійчук та постійну комісію обласної ради з питань освіти, науки, культури, молодіжної політики, спорту і туризму.


Перший заступник
голови ради Н. Андрійчук

Додаток
До рішення обласної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 21 грудня 2018 року
№ 44-23/2018

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН
розвитку мережі закладів загальної середньої освіти – об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області


І. Вступ
На виконання Закону України «Про освіту», Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2017 року № 526-р, в області передбачається зміна існуючої системи закладів освіти інституційного догляду та виховання дітей, з урахуванням потреб, думки та інтересів кожної дитини.
Метою стратегічного плану є зміна системи інституційного догляду та виховання дітей на заклади з денним перебуванням; скорочення мережі закладів освіти із цілодобовим перебуванням вихованців та забезпечення умов для альтернативних освітніх послуг, розвиток інклюзивного навчання.
Основними завданнями є:
1. Забезпечення трансформації закладів освіти інституційного догляду та виховання дітей з урахуванням реальних потреб дітей та сімей з дітьми.
2. Інформування суспільства про реформування системи інституційного догляду та виховання дітей через соціальні мережі та засоби масової інформації.
3. Створення умов для охоплення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням.
4. Забезпечення консолідації влади, інститутів громадянського суспільства в процесі реформування системи догляду та виховання дітей галузі освіти.
5. Поступове встановлення мораторію на зарахування дітей в заклади інституційного догляду та виховання.
6. Створення умов для надання якісної профільної середньої освіти.

Очікувані результати:
1. Поступове зменшення кількості дітей в установах інституційного догляду галузі освіти (до 20 % щороку, починаючи з 2019 року).
2. Скорочення кількості закладів інституційного догляду та виховання галузі освіти (до 15 % щороку, починаючи з 2019 року (крім спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів).
3. Припинення до 2026 року функціонування інтернатів у складі закладів освіти, в яких проживає понад 15 вихованців.
4. Вжити заходів щодо збільшення охоплення інклюзивним навчанням дітей з особливими освітніми потребами (на 30 % щороку, починаючи з 2018 року).
5. Створення мережі закладів освіти для забезпечення підтримки обдарованих дітей, розвитку у них творчих здібностей, формування навичок самоосвіти і самореалізації особистості.
6. Забезпечення якісної профільної середньої освіти.

ІІ. Інформація про заклади
До системи інституційного догляду та виховання дітей системи освіти належать 16 загальноосвітніх закладів обласного підпорядкування та дитячий будинок. З них: 2 гімназії (Вовковинецька гімназія Хмельницької обласної ради, Орининська гімназія Хмельницької обласної ради), 1 санаторна школа (Плужнянська санаторна школа Хмельницької обласної ради), 4 спеціальних школи для дітей з інтелектуальними порушеннями (Ямпільська спеціальна школа Хмельницької обласної ради, Берездівська спеціальна школа Хмельницької обласної ради, Антонінська спеціальна школа Хмельницької обласної ради, Голенищівська спеціальна школа Хмельницької обласної ради), 1 спеціальна школа для дітей з порушенням зору (Кам’янець-Подільська спеціальна школа Хмельницької обласної ради), 1 спеціальна школа для дітей з порушенням слуху та мовлення (Новоушицька спеціальна школа Хмельницької обласної ради), 3 навчально-реабілітаційні центри (Солобковецький навчально-реабілітаційний центр Хмельницької обласної ради, Кам’янець-Подільський навчально-реабілітаційний центр Хмельницької обласної ради, Ізяславський навчально-реабілітаційний центр Хмельницької обласної ради), 1 ліцей І-ІІІ ступенів (Кам’янець-Подільський ліцей І-ІІІ ступенів «Славутинка» Хмельницької обласної ради), 2 ліцеї ІІ-Ш ступенів (Хмельницький ліцей ІІ-ІІІ ступенів Хмельницької обласної ради, Славутський ліцей ІІ-ІІІ ступенів Хмельницької обласної ради), 1 військовий ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою (Кам’янець-Подільський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Хмельницької області). Крім того, 1 санаторна школа Хмельницької міської ради, 1 спеціалізована школа з поглибленим вивченням окремих предметів Шепетівської міської ради.
У порівнянні з 2016 роком, прийнято рішення про припинення діяльності шляхом ліквідації однієї спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для дітей з інтелектуальними порушеннями (Соколівська спеціальна загальноосвітня школа–інтернат Хмельницької обласної ради), перейменовано одну спеціальну загальноосвітню школу-інтернат для дітей з інтелектуальними порушеннями (Солобковецька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Хмельницької обласної ради), одну спеціальну школу-інтернат для дітей з порушенням опорно-рухового апарату у поєднанні з інтелектуальними порушеннями (Ізяславська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для дітей з порушенням опорно-рухового апарату у поєднанні з інтелектуальними порушеннями) у навчально-реабілітаційні центри (із зміною типу закладу без зміни організаційно-правової форми).
Щорічно в області забезпечується проведення обліку дітей з особливими освітніми потребами. У 2018 році кількість дітей з порушеннями у фізичному та (або) розумовому розвитку становила 32995, з них: 5630 – з інвалідністю.
Згідно з оновленим банком даних обласної психолого-медико-педагогічної консультації станом на 01.06.2018 в області проживає 8317 дітей із порушенням зору (з них - 40 сліпих), 540 - із порушенням слуху (з них - 70 глухих), 8003 - із порушенням опорно-рухового апарату, 8068 - із порушенням мовлення, 229 дітей - із раннім дитячим аутизмом, 678 - із затримкою психофізичного розвитку, 1155 - з інтелектуальними порушеннями.
В закладах освіти інституційного догляду області на 05.10.2018 навчається та виховується 3402 дитини дошкільного та шкільного віку (130 та 3272, відповідно), що становить 2,5 % від загальної кількості учнів, які навчаються у закладах загальної середньої освіти області. Завантаженість закладів становить 87 % від проектної потужності цих закладів.
У порівнянні з 2016 роком учнівський контингент зменшився на 0,4 % (на 14 учнів; становив 3416 учнів). У порівнянні з 2017 роком - зменшився на 4,6 % (на 158 учнів і становив 3560 учнів).
У спеціальних, санаторних школах навчаються і виховуються діти з певними порушеннями, відповідно до спеціалізації закладу.
У закладах обласного підпорядкування навчається 565 дітей з інвалідністю, що становить 17 % від загальної кількості вихованців зазначених закладів.
У закладах інституційного догляду існує цілодобове та денне перебування дітей. Відповідно до чинного законодавства організовано індивідуальну форму навчання.
Із загальної кількості дітей, які перебувають в закладах інституційного догляду, 2638 (70,6 %) знаходяться в закладі цілодобово, 1066 (28,5 %) – тільки в денний час, 29 дітей (0,7 %) навчаються за індивідуальною формою і проживають вдома.
1894 (50,7 %) дітей знаходяться на повному державному забезпеченні, 1839 дітей (49,6 %) частково утримуються за рахунок батьків.
В закладах обласного підпорядкування навчається 565 дітей з інвалідністю, що становить 15 % від загальної кількості вихованців зазначених закладів.
Розподіл вихованців за географічним походженням має такий вигляд: 1288 дітей (34,6 %) проживає в тому ж населеному пункті, де знаходиться заклад; 950 (25,4 %) - проживають в інших населених пунктах району, об’єднаних територіальних громадах; 1308 (35 %) – у населеному пункті інших районів, об’єднаних територіальних громад.

ІІІ. Матеріально - технічна база
Загальна площа земельних ділянок, які перебувають у власності закладів інституційного догляду та виховання становить 215,2864 гектарів.
Найбільшу площу земельних ділянок мають Вовковинецька гімназія Хмельницької обласної ради, Орининська гімназія Хмельницької обласної ради, Берездівська спеціальна школа Хмельницької обласної ради та Голенищівська спеціальна школа Хмельницької обласної ради.
Найменшу - Кам'янець-Подільський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Хмельницької області, Кам`янець-Подільський навчально-реабілітаційний центр Хмельницької обласної ради, Кам’янець-Подільська спеціальна школа Хмельницької обласної ради, Кам’янець-Подільський ліцей І-ІІІ ступенів «Славутинка» Хмельницької обласної ради, дитячий будинок Хмельницької обласної ради.
Загальна площа будівель, що знаходиться на балансі закладів, становить 91395,95 кв. м. З них: 27121,95 кв. м використовується під навчальні корпуси, 33880,05 кв. м - під спальні корпуси та 22028,9 кв. м - під будівлі іншого призначення.
Всього на балансі установ знаходиться 178 будівель. Для організації освітнього процесу в закладах навчальні корпуси розташовані в 16 (9 %) будівлях, спальні - 24 ( 13,5 %) будівлях. Кількість будівель іншого призначення в школах-інтернатах становить 138 (77,5 %) одиниць.
Загальний парк транспортних засобів шкіл-інтернатів становить 93 одиниці, з них:
- 32 мікроавтобуси та автобуси;
- 26 легкових автомобілів;
- 20 вантажних автомобілів;
- 13 інших транспортних засобів.

Інформацію про матеріально-технічну базу шкіл-інтернатів викладено у додатку 1.

ІУ. Фінансування закладів
У 2018 році на утримання закладів системи інституційного догляду по галузі освіти передбачено видатки в сумі 293 840,4 тис. грн., що на 20,6 % більше у порівнянні з 2017 роком.
Вартість утримання вихованців коливається від 72 тис. грн. до 249 тис. гривень.
У Берездівській спеціальній школі Хмельницької обласної ради найвища вартість утримання одного учня і становить понад 249 тис. гривень. Найнижча вартість утримання одного учня серед спеціальних закладів загальної середньої освіти - у Хмельницькій санаторній школі, Кам’янець-Подільській спеціальній школі І-ІІІ ступенів Хмельницької обласної ради.
Середні витрати на утримання 1 вихованця у 2018 році становлять 82,66 тис. грн., що на 20,2 % більше у порівнянні з минулим роком.
Загальна чисельність штатних одиниць станом на 01.09.2018 у закладах інституційного догляду складає 1891,99 (педагогічні працівники – 1057,60 шт. од., спеціалісти та молодший обслуговуючий персонал – 834,39 шт. од.), що на 59,64 шт. од. (3%) менше порівняно з минулим роком. Дане зменшення відбулося за рахунок вивільнення штатних одиниць в Орининській гімназії Хмельницької обласної ради, Вовковинецькій гімназії Хмельницької обласної ради (зміна типу закладу на гімназію) та Соколівській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті Хмельницької обласної ради (ліквідація закладу).

Інформацію про фінансування закладів шкіл-інтернатів викладено у додатку 2.

 Черговість трансформації закладів інституційного догляду - об’єктів спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Хмельницької області

 

№ групи

Група

інституцій

Власна

назва інституцій

Оцінка закладу

(у балах

за даними

Мінсоц

політики)

Період трансформації (короткостроковий, середньостроковий, довгостроковий) Рік трансформації
1 Будинки дитини Дитячий будинок Хмельницької обласної ради 61

довгостроковий

До 31 грудня 2021 року переходить у підпорядкування центрального органу виконавчої влади у сфері соціального захисту за рішенням обласної ради. (пункт 3 абзац 7 розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про освіту»).  

2

Загальноосвітні школи-інтернати; санаторні школи-інтернати; навчально-виховні комплекси, у складі якого є загальноосвітня школа-інтернат або санаторна школа-інтернат Вовковинецька гімназія Хмельницької обласної ради 55

середньостроковий

З 01.09.2018 року - зменшення контингенту вихованців у зв’язку зі зміною порядку зарахування.

До 31 грудня 2021 року перетворюється у дитячий будинок та переходить у підпорядкування центрального органу виконавчої влади у сфері соціального захисту або в заклади дошкільної, середньої освіти, інші заклади освіти чи соціального захисту за рішенням обласної ради.

(пункт 3 абзац 7 розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про освіту»).

Орининська гімназія Хмельницької обласної ради 68

довгостроковий

До 01.09.2018 року - зменшення контингенту вихованців у зв’язку зі зміною порядку зарахування.

До 31 грудня 2021 року перетворюється у дитячий будинок та переходить у підпорядкування центрального органу виконавчої влади у сфері соціального захисту або в заклади дошкільної, середньої освіти, інші заклади освіти чи соціального захисту за рішенням обласної ради.

(пункт 3 абзац 7 розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про освіту»).

Плужнянськасанаторна школаХмельницькоїобласної ради

48

короткостроковий

2020

Зменшення кількості дітей із цілодобовим перебуванням.

Зарахування дітей з малими і неактивними формами туберкульозу із граничним терміном навчання не більше 2 навчальних років (включаючи рік зарахування).

Повторне зарахування здійснюється згідно чинного законодавств.

3

Спеціальні школи-інтернати, навчально-реабілітаційні центри; спеціалізовані школи-інтернати, гімназії-інтернати, колегіуми-інтернати, ліцеї-інтернати; навчально-виховні комплекси, у складі яких є вище перелічені заклади

Кам’янець-Подільська спеціальна школа

Хмельницької обласної ради (заклад для дітей з порушенням зору)

66

довгостроковий

2025

Зменшення контингенту дітей шляхом переведення їх у заклади загальної середньої освіти на інклюзивне навчання; зменшення кількості дітей із цілодобовим перебуванням.

Новоушицька спеціальна школа Хмельницької обласної ради

(заклад для дітей з порушенням слуху та мовлення)

53

середньостроковий

2022

Часткове переведення дітей у заклади загальної середньої освіти на інклюзивне навчання; зменшення кількості дітей із цілодобовим перебуванням

Кам’янець-Подільський ліцей І-ІІІ ступенів «Славутинка» Хмельницької обласної ради 67

довгостроковий

   Починаючи з 2019/2020 навчального року припинити набір учнів до 1-го класу.

   2023 рік – зміна типу закладу на ліцей ІІ-ІІІ ступенів. З 2023/2024 навчального року припинити набір учнів до 5 класу.

   2027 рік - зміна типу закладу на ліцей ІІІ ступеня.

Хмельницький ліцей   ІІ-ІІІ ступенів Хмельницької обласної ради 66

довгостроковий

2020 рік припинити набір учнів до класів ІІ ступеня.

Зміна типу закладу на науковий ліцей ІІІ ступеня (після затвердження КМУ положення про заклади спеціалізованої освіти).

Славутський ліцей ІІ-ІІІ ступенів

Хмельницької обласної ради

61

довгостроковий

Починаючи з 2021/2022 навчального року припинити набір учнів до 5-го класу.

   2027 рік - зміна типу закладу на ліцей ІІІ ступеня.

.

4 Спеціальні школи-інтернати/навча-льно-реабілі-таційні центри для дітей з інтелектуальними порушеннями; навчально-виховні комплекси, у складі яких є вищевказані заклади

Антонінськаспеціальнашкола Хмельницької обласної ради

41

короткостроковий

2020

Зменшення кількості дітей

з інтелектуальними порушеннями

із цілодобовим перебуванням.

Голенищівська спеціальна школа Хмельницької обласної ради 50

короткостроковий

2020

Зменшення кількості дітей

з інтелектуальними порушеннями

з цілодобовим перебуванням.

Ямпільська спеціальнашкола Хмельницької обласної ради 50

короткостроковий

2020

Зменшення кількості дітей

з інтелектуальними порушеннями

з цілодобовим перебуванням

.

Ізяславськийнавчально-реабілітаційний центр

Хмельницькоїобласноїради

60

середньостроковий

2022

Зменшення кількості дітей

зі складними порушеннями з цілодобовим перебуванням.

Кам’янець-Подільський навчально-реабілітаційний центр Хмельницької обласної ради 63

довгостроковий

2025

Зменшення кількості дітей

зі складними порушеннями з цілодобовим перебуванням.

Солобковець-кийнавчально-реабілітаційний центр

Хмельницькоїобласноїради

48

короткостроковий

2020

Зменшення кількості дітей

зі складними порушеннями з цілодобовим перебуванням.

Директор Департаменту освіти і науки

облдержадміністрації                                                                                                                          О. Фасоля

Back to top